Comunicació i màrqueting digitals


Comunicació i màrqueting

Pla de màrqueting digital. Estudiem la situació de la teva empresa i el seu mercat a Internet. Analitzem els resultats per a l’obtenció d’un diagnòstic. Definim uns objectius i unes línies estratègiques per aconseguir-los. Fixem un pla d’acció adaptat al pressupost i acompanyat d’un calendari. Establim sistemes de mesura i revisió del pla d’acció. Seguidament resumim algunes de les accions que poden formar part del teu pla de màrqueting digital.

TED TALK de Raghava KK: ¿Quin és el teu pla a 200 anys?

¿Has pensat en jugar amb els teus clients?

Auditoria i pla de comunicació social. Estudiem la presència de la teva empresa als mitjans socials. Identifiquem el seu posicionament, reputació, competència i audiència. També observem el sector de la teva empresa per tal de saber quins temes interessen, qui són els que en parlen, on ho fan i en quin to. Llavors definim uns objectius, i a continuació seleccionem les xarxes socials i recursos a utilitzar. Elaborem un llibre d’estil i un protocol de crisi. Determinem un pla d’acció adaptat al pressupost i acompanyat d’un calendari editorial. Establim sistemes de mesura i revisió del pla d’acció. Formem i fem un seguiment de les persones de l’empresa responsables de la gestió diària dels mitjans socials per tal que puguin fer-ho amb èxit. 

Inbound màrqueting i màrqueting de continguts. Definim el perfil dels buyer persones de la teva empresa, és a dir, les persones que podrien comprar o podrien prescriure la compra dels teus productes a altres. Els segmentem segons les seves preocupacions i desafiaments. A partir d'aquesta informació, determinem la temàtica o temàtiques que atrauen al teu públic o públics de major volum. Quan ja tenim clares l'audiència o audiències i el tema o temes que els interessen, identifiquem les paraules clau que permeten posicionar de forma òptima el contingut a Internet. Elaborem contingut interessant i útil per al teu públic o públics amb l'objectiu d'atraure trànsit i acabar aconseguint la seva conversió (compra). Amb aquesta finalitat utilitzem blogs, newsletters, galeries d'imatges, webinars, informes sectorials i vídeos tutorials, entre altres eines. Amb l'objectiu d'accelerar el procés, treballem el posicionament online (SEO) del contingut i utilitzem les xarxes socials per a la seva difusió. També les relacions públiques i la publicitat poden ajudar. Formem i fem un seguiment de les persones de l'empresa responsables de la gestió diària del contingut perquè puguin fer-ho amb èxit. 

Saps explicar històries?

Embut de conversió en inbound màrqueting.

Embut de conversió en inbound màrqueting.

Creació de continguts de qualitat per atraure l'atenció de la teva audiència o audiències i acabar aconseguint la seva conversió (compra). Per tant, han de ser continguts interessants i útils per al teu públic o públics. També han de ser visibles, és a dir, han d'estar òptimament posicionats a Internet. Poden ser textuals gràfics o audiovisuals. Elaborem tutorials, revistes, informes i catàlegs. També creem galeries d'imatges, infografies, vídeos corporatius, vídeos tutorials i videoblogs. Formem i fem un seguiment de les persones de l'empresa responsables de la gestió diària dels continguts perquè puguin fer-ho amb èxit. Si es desitja, tots els continguts poden adaptar-se a suports tradicionals. 

La història d'Apple en Prezi.

DollarShaveClub.com amenaça la indústria de l'afaitat!

Com corren les nenes? #LikeAGirl.


Disseny i implementació de llocs web corporatius, e-commerce, blogs, microsites i landing pages per mitjà de plataformes (CMS). Treballem principalment amb Wordpress, PrestaShop i Squarespace.

Squarespace, webs bonics.

Squarespace, webs bonics.

Posicionament online (SEO). Estudiem el mercat i la competència de la teva empresa a Internet, així com què interessa al teu públic i com ho busca. D'aquesta manera identifiquem les paraules clau que permeten posicionar millor el teu web corporatiu, e-commerce, blog, microsite o landing page a les pàgines de resultats de Google. A partir d’aquesta informació, millorem el contingut i apliquem altres tècniques de SEO; per exemple,  millorem la velocitat de càrrega del teu lloc web. A més, treballem el SEO en els mitjans socials (social SEO). És indispensable treballar el SEO si es vol ser competitiu a Internet, tot i que cal tenir una mica de paciència per obtenir resultats.

Campanyes d’e-mail màrqueting per tal de promocionar els teus productes o serveis a través del correu electrònic. Estudiem l’empresa i les seves necessitats per llavors fixar uns objectius, que poden variar segons la segmentació dels destinataris. Elaborem un llibre d’estil i dissenyem una plantilla o plantilles per tal que els correus enviats siguin atractius i efectius (aconseguir bones ràtio d’obertura, clic i conversió). Podem ocupar-nos de l’elaboració del contingut. Establim un calendari d’enviament. Ajudem a interpretar els resultats i treballem amb l’empresa per millorar-los. Utilitzem principalment el gestor MailChimp. Formem i fem un seguiment de les persones de l’empresa responsables del seu enviament per tal que puguin fer-ho amb èxit.

Manual de MailChimp per a rookies.

Manual de MailChimp per a rookies.

Publicitat a Internet (SEM) a través d’anuncis per clic a Google, Facebook i altres xarxes socials. També per mitjà de la xarxa de Display de Google. Estudiem el mercat i la competència de la teva empresa a Internet, així com què interessa a la teva audiència i com ho busca. D'aquesta manera identifiquem les paraules clau i els segments de públic més indicats per aconseguir els objectius de les accions publicitàries. Dissenyem i planifiquem les campanyes, mesurem els resultats i les ajustem mentre estan en marxa per tal d’optimitzar-ne el rendiment. A diferència del que passa amb el SEO, els resultats són immediats, però desapareixen així que es deixa d’invertir.

Màrqueting d’afiliació. Consisteix a promocionar el teu producte o servei a través de particulars o empreses amb presència a Internet a canvi d’una comissió. Aquesta comissió es paga cada vegada que un usuari porta a terme una determinada acció. Pot ser un clic a un enllaç que porti al teu lloc web, un registre o bé la materialització d’una compra.

Branding per a la creació, actualització o replantejament de la teva marca. A partir del seu posicionament i valors, desenvolupem la identitat corporativa, una suma de la identitat textual (naming) i visual (logotip i símbol). Basant-nos en la identitat, construïm l’arquitectura de la marca. També definim accions digitals i tradicionals per tal de millorar la imatge corporativa i reputació de la teva marca.

¿Havies vist la fletxa del logotip de FedEx?

¿Havies vist la fletxa del logotip de FedEx?

Organització d’actes. Preparem el material gràfic, busquem el mobiliari més adequat, personalitzem regals per als assistents, contractem espais i serveis de restauració, oferim suport durant el transcurs de l’acte, etc. Cuidem els petits detalls. Organitzem congressos, inauguracions, presentacions de producte, trobades i sessions formatives, entre altres actes.


Retail

Desenvolupament del concepte de la botiga a partir d'un estudi previ del model de negoci i el mercat. 

Una altra manera de vendre flors: 24flower.

Una altra manera de vendre flors: 24flower.

Streetology, samarretes envasades i en ordre.

Streetology, samarretes envasades i en ordre.

Cerca i avaluació de locals comercials per tal d’ubicar el teu negoci en un emplaçament i espai estratègics i adequats a les necessitats i pressupost. Estudiem l’afluència de públic al llarg del dia i l’any, i les característiques d’aquest públic. Observem els comerços propers i, evidentment, les particularitats del local avaluat (visibilitat des del carrer, amplada de la façana, distribució interior, desnivells, espai per a magatzem, estat de les instal·lacions, inversió necessària per a la seva adequació, possibilitats d’obtenció de llicències, condicions d’arrendament, etc.). També podem negociar les condicions contractuals.

Tràmits necessaris per aconseguir llicències d’obres i activitats del teu negoci. Elaborem i presentem a les administracions corresponents tota la documentació necessària per a l’adequació del local (si es precisa) i la legalització de l’activitat o activitats que s’hi vulguin desenvolupar. Ens responsabilitzem del procés des del seu inici i fins a l’obtenció de la llicència o llicències.

Cartera d’industrials de confiança per a l’adequació del teu local. Es tracta de petites empreses i autònoms amb els que treballem des de fa molts anys i coneixem bé. També fem un seguiment de les obres de forma directa i estricta fins a la seva fi.

Disseny del mobiliari i la il·luminació per tal que l’ambient i la distribució del local siguin òptims per aconseguir els objectius fixats.

Muntatge i neteja de la botiga per tal que el mobiliari i els productes estiguin correctament ubicats i presentats en el menor temps possible. Fem la feina de manera molt respectuosa i deixem la teva botiga a punt per a la inauguració.

Planificació del visual merchandising, tant de l’interior de la botiga com dels aparadors. Formem a les persones responsables de la seva gestió diària per tal que puguin fer-ho amb èxit.

Com prepara Louis Vuitton els seus espectaculars aparadors?

Una proposta genial de Moschino!

Una proposta genial de Moschino!

Organització d’inauguracions i tot tipus d’accions en el punt de venda. Per exemple, la presentació d’un producte, un tast, una sessió formativa o una trobada de bloguers.

Connexió de la botiga física amb el món online. Pot aconseguir-se a través d’accions en el punt de venda. Per exemple, oferint wifi gratuït als clients. També per mitjà d’accions portades a terme directament a Internet. Per exemple, creant i gestionant un blog o e-commerce.

Kate Spade y eBay, aparadors del futur.

Kate Spade y eBay, aparadors del futur.

Wifi gratuït als McDonald's.

Wifi gratuït als McDonald's.

Ens adaptem a les necessitats i pressupost disponibles. Podem iniciar un nou projecte o millorar-ne un que ja estigui en marxa. El fet d’haver creat una cadena de botigues des de zero ens ha proporcionat els coneixements, l’experiència i el coratge necessaris per resoldre amb èxit qualsevol repte en l’àmbit del retail.